Biuro Turystyczne PTTK w Krynicy-Zdroju

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej

ktg

Ośrodek gromadzi archiwalia i eksponaty związane z historią turystyki górskiej w Beskidzie Sadeckim. Izba ekspozycji stałej przedstawia rozwój turystyki górskiej rejonu

– ludzi zasłużonych dla turystyki górskiej
– historię schroniska
– reguły szlaków turystycznych
– ekspozycje obozowiska turystycznego
– działalność GOPR
– pamiątki walk partyzanckich w II Wojnie Światowej.

  • Izbę ekspozycji zmiennej przeznaczono dla wydarzeń współczesnych.
  • Stacja Badawcza komisji turystyki Górskiej posiada bibliotekę turystyczną i prowadzi kolportaż wydawnictw przewodnickich.

Ośrodkiem zawiaduje kustosz, powołany przez Podkomisję Kultury i Historii turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie ul. Jagiellońska 6/6 a

 

  • Ośrodek udostępniany jest PT. Zwiedzającym przez kustosza ( osobę pełniącą dyżur kustosza).
  • Ośrodek może być udostępniany „samoobsługowo” – klucz wydawany jest w Bufecie Schroniska za okazaniemdowodu tożsamości.
  • W okresie zimy dostępność Ośrodka jest ograniczona.

Podkomisja Kultury i Historii
Turystyki Górskiej ZG PTTK

Dzieje zorganizowanej turystyki górskiej w Polsce liczą już blisko sto lat. W roku 1873 powstała w Krakowie pierwsza w Polsce, a szósta na świecie organizacja turystyczna Towarzystwo Tatrzańskie, które założyło podwaliny pod naukowe badania naszych Tatr i Karpat, i pod rozwój masowej turystyki w ramach PTTK. Dorobek turystyki górskiej i jej wkład w naszą kulturę jest na przestrzeni tych lat ogromny, choć nigdzie do lej pory nie zebrany w jedną całość.

Dzisiejszy dynamiczny rozwój turystyki górskiej podkreśla potrzebę tworzenia ośrodków kultury turystycznej, mówiących o bogatej historii turystyki górskiej w Polsce, ośrodków, których treścią będzie wzbogacenie wiedzy o górach i szerzenie kultury górskiego ruchu turystycznego. W Krakowie, mieście najstarszych tradycji turystyki górskiej, został utworzony Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, jako prawdziwy skarbiec wiedzy o górach i ich dziejach. Częścią składową Centralnego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej KTG PTTK są placówki kulturalno, rozsiane na terenach górskich od Sudetów aa po Bieszczady. Są to ośrodki o charakterze popularno-naukowym.

Ukazują treścią swych eksponatów bogatą historię turystyki górskiej, uczą jej kultury, wzbogacają wiedzę o górach, służą rzetelną informacją krajoznawczą. Czynne będą przez cały rok. Niektóre z nich zostaty już utworzone i oddane turystom do użytku, jak np. “Gabinet Kazimierza Sosnowskiego” w Domu Turysty PTTK w Krakowie, Ośrodek Muzealny na Babiej Górze i najmłodsza, piękna placówka, otwarta 13 października 1970 roku – Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK na Jaworzynie Krynickiej. Chciałbym podkreślić wielki wkład działaczy Krynickiego Oddziału PTTK w rozwój kultury turystyki górskiej.

Oddział ten posiada dawne i tradycje społecznego działania, Ośrodek KTG na Jaworzynie Krynickiej, wzniesiony staraniem i wysiłkiem PTTK-owców krynickich, jest pięknym podarunkiem dla polskiej turystyki.

Podziękowanie od Księży Werbistów

Pełny ekran

Niezwykły wędrownik przez Jaworzynę Krynicką

Pełny ekran

Lipiec 2019 na Jaworzynie Krynickiej z perspektywy Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej

Pełny ekran

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej PTTK na Jaworzynie Krynickiej za rok 2018

Pełny ekran

Rozmowa z dr inż. Danutą Reśko – społecznym kustoszem Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej

Pełny ekran

Sprawozdanie z aktywności Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej w roku 2017

Pełny ekran

Zebranie członków Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Krynicy-Zdroju – 17.02.2018

Pełny ekran

“Majówka 2018” w Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej

Pełny ekran

Jaworzyna Krynicka w promieniach lata 2018

Pełny ekran

Ksiądz Karol Wojtyła na turystycznych szlakach

Pełny ekran

Pełny ekran

Galeria Zdjęć

Nasi Partnerzy i Sponsorzy