Biuro Turystyczne PTTK w Krynicy-Zdroju

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej

ktg

Ośrodek gromadzi archiwalia i eksponaty związane z historią turystyki górskiej w Beskidzie Sadeckim. Izba ekspozycji stałej przedstawia rozwój turystyki górskiej rejonu

– ludzi zasłużonych dla turystyki górskiej
– historię schroniska
– reguły szlaków turystycznych
– ekspozycje obozowiska turystycznego
– działalność GOPR
– pamiątki walk partyzanckich w II Wojnie Światowej.

  • Izbę ekspozycji zmiennej przeznaczono dla wydarzeń współczesnych.
  • Stacja Badawcza komisji turystyki Górskiej posiada bibliotekę turystyczną i prowadzi kolportaż wydawnictw przewodnickich.

Ośrodkiem zawiaduje kustosz, powołany przez Podkomisję Kultury i Historii turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie ul. Jagiellońska 6/6 a

 

  • Ośrodek udostępniany jest PT. Zwiedzającym przez kustosza ( osobę pełniącą dyżur kustosza).
  • Ośrodek może być udostępniany „samoobsługowo” – klucz wydawany jest w Bufecie Schroniska za okazaniem dowodu tożsamości.
  • W okresie zimy dostępność Ośrodka jest ograniczona.

Podkomisja Kultury i Historii
Turystyki Górskiej ZG PTTK

Dzieje zorganizowanej turystyki górskiej w Polsce liczą już blisko sto lat. W roku 1873 powstała w Krakowie pierwsza w Polsce, a szósta na świecie organizacja turystyczna Towarzystwo Tatrzańskie, które założyło podwaliny pod naukowe badania naszych Tatr i Karpat, i pod rozwój masowej turystyki w ramach PTTK. Dorobek turystyki górskiej i jej wkład w naszą kulturę jest na przestrzeni tych lat ogromny, choć nigdzie do lej pory nie zebrany w jedną całość.

Dzisiejszy dynamiczny rozwój turystyki górskiej podkreśla potrzebę tworzenia ośrodków kultury turystycznej, mówiących o bogatej historii turystyki górskiej w Polsce, ośrodków, których treścią będzie wzbogacenie wiedzy o górach i szerzenie kultury górskiego ruchu turystycznego. W Krakowie, mieście najstarszych tradycji turystyki górskiej, został utworzony Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, jako prawdziwy skarbiec wiedzy o górach i ich dziejach. Częścią składową Centralnego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej KTG PTTK są placówki kulturalno, rozsiane na terenach górskich od Sudetów aa po Bieszczady. Są to ośrodki o charakterze popularno-naukowym.

Ukazują treścią swych eksponatów bogatą historię turystyki górskiej, uczą jej kultury, wzbogacają wiedzę o górach, służą rzetelną informacją krajoznawczą. Czynne będą przez cały rok. Niektóre z nich zostaty już utworzone i oddane turystom do użytku, jak np. “Gabinet Kazimierza Sosnowskiego” w Domu Turysty PTTK w Krakowie, Ośrodek Muzealny na Babiej Górze i najmłodsza, piękna placówka, otwarta 13 października 1970 roku – Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK na Jaworzynie Krynickiej. Chciałbym podkreślić wielki wkład działaczy Krynickiego Oddziału PTTK w rozwój kultury turystyki górskiej.

Oddział ten posiada dawne i tradycje społecznego działania, Ośrodek KTG na Jaworzynie Krynickiej, wzniesiony staraniem i wysiłkiem PTTK-owców krynickich, jest pięknym podarunkiem dla polskiej turystyki.

“Modlitwa polska” – Stanisław Baliński

View Fullscreen

Manifest marcowy – KRYNICA 2021

View Fullscreen

Wspomnienie Naczelnego  Bacy – Edward Moskała (1925-1995)

View Fullscreen

Adam Asnyk – “Astry”

View Fullscreen

Wspomnienie o śp. Edwardzie Moskała

View Fullscreen

Wczesne lata schroniska na Jaworzynie Krynickiej 

View Fullscreen

JAWORZYNA KRYNICKA – “Pierwsza Dama” Beskidu Krynickiego

View Fullscreen

“Przymknięta” tradycja

View Fullscreen

Sprawozdanie z wydarzeń i działalności Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej w 2019 roku (porządek chronologiczny)

View Fullscreen

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej – przed 50-tą rocznicą powstania !

View Fullscreen

“Tęsknica” – Jędrzej Dziczkaniec-Bośkoc

View Fullscreen

Urdy Wirch – Góra Krzyżowa

View Fullscreen

Zapisy kartek pamiątkowych KTG – ciąg dalszy

View Fullscreen

Dyżur techniczny

View Fullscreen

Zapisy kartek pamiątkowych KTG

View Fullscreen

Wizytacja IPN Ośrodka KTG PTTK na Jaworzynie

View Fullscreen

Podziękowanie od Księży Werbistów

View Fullscreen

Niezwykły wędrownik przez Jaworzynę Krynicką

View Fullscreen

Lipiec 2019 na Jaworzynie Krynickiej z perspektywy Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej

View Fullscreen

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej PTTK na Jaworzynie Krynickiej za rok 2018

View Fullscreen

Rozmowa z dr inż. Danutą Reśko – społecznym kustoszem Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej

View Fullscreen

 

Sprawozdanie z aktywności Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej w roku 2017

View Fullscreen

Zebranie członków Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Krynicy-Zdroju – 17.02.2018

View Fullscreen

“Majówka 2018” w Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej

View Fullscreen

Jaworzyna Krynicka w promieniach lata 2018

View Fullscreen

Ksiądz Karol Wojtyła na turystycznych szlakach

View Fullscreen

View Fullscreen

Galeria Zdjęć

Nasi Partnerzy i Sponsorzy