Biuro Turystyczne PTTK w Krynicy-Zdroju

Przetarg na wymianę pokrycia dachu – zmiana terminu składania ofert – 05.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. “Wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana deskowania na zewnątrz powierzchni dachu”. Etap II – remont dachu.

View Fullscreen

 

Wzór umowy o roboty budowlano-konserwatorskie. Etap II – remont dachu.

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (1) – Pozwolenie nr 27/09 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (2) – Cz. II

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (3) – Decyzja nr 1557/2009 – zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Romana Nitribitta Oddział w Krynicy-Zdroju7 ul. Zdrojowa 32

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (4) – Cz. II

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (5) – Projekt architektoniczny budowlany prac remontowych

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (6) – Cz. II – dokumentacja fotograficzna

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (7) – Cz. III – dokumentacja fotograficzna

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (8) – Cz. IV – oświadczenie projektanta

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (9) – Cz. V – opis techniczny

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (10) – Projekt budowlany częściowego remontu 1

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (11) – Projekt budowlany częściowego remontu 2

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (12) – Projekt budowlany częściowego remontu 3

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (13) – Projekt budowlany częściowego remontu 4

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (14) – BIOZ

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (15) – Cz. II

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (16) – Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (17) – Zaświadczenie Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów potwierdzające uprawnienia Pana mgr inż. arch. Zygmunta Lewczuka do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr GAS.834/A-88/81

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (18) – Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie stwierdzające, że Pan mgr inż. arch. Zygmunt Lewczuk jest uprawniony do wykonywania prac projektowych i do kierowania oraz nadzorowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności architektonicznej

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (19) – Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (20) – Zaświadczenie Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów potwierdzające uprawnienia Pana mgr. inż. arch. Zygmunta Lewczuka do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr GAS.834/A-28/85

View Fullscreen

 

Skan_20180209 (21) – Zaświadczenie nr 47 o posiadanych kwalifikacjach w zakresie projektowania architektonicznego dotyczącego zabytków nieruchomych oraz nadzorowanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkach nieruchomych

View Fullscreen

 

Nasi Partnerzy i Sponsorzy